شرایط استفاده از خدمات

  • سیاست کلی

سیاست کلی ترافِکس این است که به عنوان ارائه دهنده سیستم تبادل ترافیک عمل کند. اگر ترافِکس تشخیص دهد که از حساب به طور نامناسب استفاده شده است ، ترافِکس حق تعلیق یا لغو دسترسی اعضا به هر یا همه خدمات ارائه شده توسط ترافِکس را برای خود محفوظ است.

ترافِکس همه را از استفاده از خدمات ما برای نمایش سایتهایی که ممکن است حاوی هر چیز غیرقانونی باشد منع می کند. این شامل موارد پورنوگرافی ، نژادپرستی ، توهین و یا هر چیز دیگری که ممکن است موجب آزار گردد میشود.


  • کلاهبرداری

اگر ترافِکس حتی کوچکترین سوء ظن داشته باشد که سعی در تقلب در ترافِکس دارید ، حساب شما فوراً خاتمه می یابد و هیچگونه استرداد و یا تسویه حساب احتمالی ای با کاربر انجام نخواهد شد.

شما مجاز به ایجاد فقط یک حساب رایگان هستید. هر کسی که دارای حساب های تکراری باشد ، همه حساب ها حذف می شود.


  • خط مشی های پرداخت

عضو موافقت می کند تمام هزینه های مربوط به استفاده از حساب های اعضا را با توجه به نرخ ها و قیمت های اعلام شده در سفارش فروش در زمان شروع پرداخت کند. همه حساب ها به صورت پیش پرداخت تنظیم می شوند. حق تغییر قیمت در هر زمان برای ترافِکس محفوظ است.


  • لغو

کلیه هزینه های پرداخت شده قبل از لغو ، دارای نرخ مناسب بوده و اختلاف به عضو برمی گردد مگر اینکه انصراف به دلیل نقض سیاست های اعضای ترافِکس توسط اعضا باشد. در این مورد هیچ گونه استرداد پرداخت نمی شود.


  • هدف قانونی

اعضایی که از سیستم ما برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده می کنند بلافاصله حسابهایشان بدون استرداد هزینه ای لغو می شوند. این مربوط به حسابهای پرداختی و رایگان است. بدین وسیله عضو موافقت می کند ترافِکس در این زمینه اختیارات کامل دارد.


  • محافظت از رمز عبور

عضو مسئول کل استفاده از حساب کاربری عضو و به طور محرمانه رمز عبور خود است.  ترافِکس هیچگونه مسئولیتی در قبال رمزهای عبور گمشده ، به سرقت رفته یا در معرض خطر دیگر ندارد.

امکاناتی جهت بازیابی رمز عبور پیش بینی شده که در اختیار کاربر قرار گرفته است.


  • سلب مسئولیت

ترافِکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به تجارت شما وارد شود ، نخواهد داشت. ترافِکس نمی تواند و هیچ کنترلی روی اطلاعات عبوری از شبکه یا از طریق اینترنت اعمال نمی کند. ترافِکس این حق را برای خود محفوظ می داند که هر زمان بخواهد سیاست های خود را اصلاح کند.


عضو می داند که خدمات ترافِکس ممکن است به دلایل زیادی قطع شود ، مانند مواردی که محدود به موارد زیر نیست از جمله : سوء عملکرد ، تعمیر و نگهداری ، بهبود یا سایر مشکلات خارج از کنترل ما.

عضو متوجه شده که ممکن است از قبل در مورد قطع چنین خدماتی اخطار قبلی را دریافت نکند. در هر زمانی ما ممکن است برنامه قطعی داشته باشیم ، اعضا از طریق ایمیل از قبل مطلع می شوند.

ترافِکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم انجام خدمات ناشی از شرایط کاملا خارج از کنترل خود که توسط علل و عواملی که خارج از اراده ترافِکس باشد را ندارد.


این توافقنامه با درک کامل طرفین ایجاد ، رویت و قبول شده است. هرگونه تغییر در این قوانین ، از طریق ایمیل و روشهای ارتباطی با کاربر ، به ایشان اطلاع رسانی میشود.


با استفاده از ترافِکس شما با شرایط استفاده از خدمات ترافِکس موافقت می کنید.